4 You Solutions 
Luo­tet­ta­va kumppanisi lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä

TIETOJA MEISTÄ

4 You Solutions Oy
Helsinki
Y-tunnus 3142038-2
info@4ys.fi


TIIMI

To­teu­tam­me ke­hi­tys­hank­kei­ta kattavan kump­pa­nuus­ver­kos­tom­me avulla, jolloin asiakas saa avukseen kokeneita asian­tun­ti­joi­ta jopa yli 30 vuoden ko­ke­muk­sel­la. Ver­kos­tom­me eri­tyis­osaa­mi­sa­luei­siin kuuluu mm. lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mat, kasvun ja kan­nat­ta­vuu­den mah­dol­lis­ta­mi­nen, ra­hoi­tuk­sen haku, talous- ja yri­tys­ju­ri­dii­kan neu­von­an­to sekä erilaiset yri­tys­jär­jes­te­lyt.